PRISER

Når du skal købe bolig hjælper vi dig trygt igennem – hele vejen fra start til slut. Vi foretager en grundig juridisk gennemgang og kontrol af samtlige dokumenter. Vores priser er inkl. moms og omfatter fuld rådgivning inkl. skøde, tinglysning og refusionsopgørelse. Som erhvervsdrivende er du velkommen til at kontakte os for at få et prisoverslag.

Tinglysning af skøde

DKK 4.500 inkl. moms

Alene tinglysning, dvs. ingen gennemgang af købsaftale eller andre dokumenter.

Gennemgang af købsaftale

DKK 7.500 inkl. moms

Alene gennemgang af købsaftale med bilag, dvs. ingen tinglysning eller refusionsopgørelse.

Fuld berigtigelse

DKK 12.500 inkl. moms

Den fulde pakke fra A-Z, dvs. gennemgang af købsaftale, tinglysning, refusionsopgørelse m.v.

HVAD ER EN KØBSAFTALE

Købsaftalen er aftalen mellem dig, som køber, og sælger om køb af ejendommen. I de fleste tilfælde bliver Dansk Ejendomsmæglerforeningens standardkøbsaftale benyttet. Ud over den aftalte pris og overtagelsesdag vil de væsentligste vilkår for handlen også være oplistet i købsaftalen. Standardkøbsaftalen indeholder en del såkaldte standardvilkår, men der kan også være aftalt individuelle vilkår i den konkrete aftale mellem dig og sælger. Salgsopstillingen er også en integreret del af købsaftalen, og betragtes som en del af handelsvilkårene. Det er vigtigt, at du som køber læser salgsopstillingen grundigt igennem, da der kan være lavet ændringer heri. Ud over købsaftalen følger der en række bilag med, som også kan indeholde vigtige oplysninger om ejendommen. De mange bilag gør købsaftalen særdeles omfattende og kompliceret at læse. Sædvanligvis vil købsaftalen med de tilhørende dokumenter være på langt over 200 sider.

Da købsaftalen med de tilhørende dokumenter kan være omfattende og kompliceret at læse og forholde sig til, bør du som køber søge professionel hjælp hos en erfaren boligadvokat inden købsaftalen endeligt underskrives.

“Lad os hjælpe dig med dit køb, så du trygt kan skrive under på købsaftalen”

Såfremt der ikke er tilføjet et advokatforbehold i købsaftalen, kan du kun komme ud af handelen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret, hvor du skal betale 1 % af købesummen i godtgørelse til sælger. Læs mere om det ovenfor.

SÅDAN FOREGÅR EN BOLIGHANDEL

1

Køber og sælger indgår en aftale om handelens vilkår, hvor bl.a. købesum og overtagelsesdato fastlægges.

2

Ejendomsmægleren sender alle papirerne til os. Vi foretager en grundig juridisk gennemgang af handlen og indhenter eventuelt manglende oplysninger og dokumenter.

3

Vi sender vores bemærkninger (forbehold) til handelen til dig, hvorefter vi gennemgår forbeholdene over et telefonmøde.

4

Herefter godkender vi handlen over for ejendomsmægleren med forbehold for vores betingelser for handlens gennemførelse.

5

Udbetalingen deponeres hos sælgers pengeinstitut eller hos ejendomsmægleren.

6

Der skal stilles en bankgaranti for betaling af den resterende del af købesummen, eller beløbet skal deponeres på en spærret konto i sælgers pengeinstitut. Betalingen af selve beløbet sker på overtagelsesdagen.

7

Resterende forbehold eller betingelser i købskontrakten afklares og afvikles.

8

Skødet underskrives digitalt af både sælger og køber ved hjælp af NemID og anmeldes til tinglysning på tinglysning.dk.

9

Tinglysningen vil typisk ske med retsanmærkning om de tinglyste hæftelser (lån), der allerede hviler på ejendommen. For at der kan ske endelig tinglysning, skal sælgers gæld aflyses og køber lån tinglyses

10

Der tegnes eventuelt en ejerskifteforsikring.

11

Der udarbejdes refusionsopgørelse, og de økonomiske mellemværender der er opstået mellem køber og sælger i forbindelse med handlen opgøres og udlignes.

Tryk og download en oversigt over ejendomshandelens forløb.

HVAD SIGER VORES KUNDER

Vi har haft fornøjelsen af Henning som vores advokat i forbindelse med et privat huskøb. Henning er en særdeles detaljeorienteret advokat, som med stor professionalisme gennemgik alle dokumenter og vigtigst af alt, fandt alle potentielle udgifter, der for os, som køber, kunne blive en ubehagelig overraskelse. Henning laver ligeledes arbejdet færdigt og blev under ingen omstændigheder sløset med opgaven det til trods for, at arbejdsopgaven blev større end aftalt. Deri implicit at han gik den ekstra mil for at sikre at vore interesser til fulde blev tilgodeset. Jeg kan derfor kun give Henning den varmeste anbefaling og vil til enhver tid gøre brug af hans ekspertise, for med Hennings indsats er man sikker på at tingene bliver lavet korrekt og intet er overladt til tilfældighederne.

Anders Søndergaard

I forbindelse med vores første fælles huskøb, brugte vi advokat Henning Nygaard til alle facetter; købsaftalen for det nye hus, salg af nuværende lejlighed, udlejning af nuværende hus samt udarbejdelse af samejeoverenskomst, da vi endnu ikke er gift. Lige fra starten har Henning være grundig, metodisk og professionel i sin fremgangsmåde. Han gjorde det fra starten klart, at han tog et højere honorar end øvrige advokater i forbindelse med huskøb, men at han til gengæld var grundig. Og det må man sige! Pointer blev fundet og krav blev stillet, som vi ikke selv havde set eller kendte til, og overfor mægler blev der holdt fast, så længe vi ønskede det.Vi vil ikke tøve et sekund med at bede om hans assistance igen eller anbefale ham til andre.

Rebecca Schnell Asmussen

FORTRYDELSESRETTEN

Hvis sælger ikke har underskrevet købsaftalen endnu, kan du som køber blot meddele sælger, at du vil tilbagekalde dit tilbud. Dette kan du gøre gratis, fordi der endnu ikke foreligger en handel, før begge parter har underskrevet.

Hvis sælger har underskrevet købsaftalen, og advokatforbeholdet er udløbet, kan du som forbruger som hovedregel træde tilbage fra en ejendomshandel efter reglerne i forbrugerbeskyttelsesloven. Du skal dog som køber senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse give sælger besked om, at du vil fortryde købet. Fortrydelsesmeddelelsen skal være kommet frem til sælger eller ejendomsmægler inden fristens udløb.

Derudover skal du inden fristens udløb betale en godtgørelse på 1 % af købesummen til sælger. Når du skal købe en ejendom bør du benytte dig af muligheden for at få indført et advokatforbehold i købsaftalen. Med et advokatforbehold kan du fortryde handlen uden at være forpligtet til at betale en godtgørelse til sælger. Advokatforbeholdet fungerer altså som en form for ”gratis” fortrydelsesret for dig.

Du kan længere nede på siden finde en god formulering til et advokatforbehold, som du er velkommen til at anvende.

ADVOKATFORBEHOLD

Et advokatforbehold er et forbehold i købsaftalen om, at handlen betinges af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed inden for en frist som oftest er 3-6 hverdage. Advokatforbeholdet bør automatisk være med i købsaftalen, men er det ikke altid. Som køber skal du derfor selv bede ejendomsmægleren eller sælger om, at advokatforbeholdet skrives ind i købsaftalen, inden du skriver under på købsaftalen.

Det er også en god idé at få et finansieringsforbehold med i købsaftalen. Når advokatforbeholdet er indsat i købsaftalen, kan du trygt skrive under på købsaftalen, da du med advokatforbeholdet omkostningsfrit kan komme ud af handlen. Det betyder, at du har tid til at rådføre dig med os om købet, selvom du allerede har skrevet under. Vi gennemgår købsaftalen og handelens øvrige dokumenter og vurderer, om handlen kan godkendes, eller om der skal stilles særlige betingelser eller foretages yderligere undersøgelser af ejendommen eller andet. Du kan bede sælger eller ejendomsmægler tilføje følgende advokatforbehold i købsaftalen:

Handelen er betinget af, at købers advokat kan godkende handelen i dens helhed. Indsigelser skal være skriftlige og være sælgers ejendomsmægler i hænde senest 6 hverdage efter, at købsaftalen med begge parters underskrift er kommet frem til købers advokat.
Såfremt handelen ikke godkendes af købers advokat, bortfalder den uden omkostning for køber, og hverken køber eller sælger er herefter bundet overfor den anden

Såfremt der ikke er tilføjet et advokatforbehold i købsaftalen, kan du kun komme ud af handelen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret, hvor du skal betale 1 % af købesummen i godtgørelse til sælger. Læs mere om det ovenfor.

SAMEJEOVERENSKOMST

Ugifte samlevende har som udgangspunkt ikke fælleseje. Køber du en ejendom med din samlever, opstår der et sameje over ejendommen.
Hvis samlivet ophører, og samejet således skal ophæves, er der ikke hjælp at hente i lovregler. Det er derfor vigtigt, at du med din samlever får aftalt klare retningslinjer omkring samejet. Disse retningslinjer kan og bør aftales i en samejeoverenskomst for at undgå senere konflikter. Lad os trygt hjælpe dig med udarbejdelsen så I er sikret – også i fremtiden.