Kontakt os
 Christian X’s Alle 89, 1.
  DK-2800 Kgs. Lyngby
  nygaard@adv-nygaard.dk
   +45 4245 2800

Fortrydelsesret og advokatforbehold

Som køber skal du være opmærksom på, at ejendomsmægleren i en ejendomshandel ikke er begge parters rådgiver; han er sælgers repræsentant og aflønnet som sådan af sælger. Derfor kan du ikke forvente uvildig rådgivning, men bør søge egen rådgivning i forbindelse med købet.

Når du som privat person køber en fast ejendom, har du altid en lovbestemt fortrydelsesret på seks hverdage. Hvis du inden for de seks hverdage fortryder dit køb, ja så kan du blot meddele dette til ejendomsmægleren. Ulempen ved den lovbestemte fortrydelsesret er, at du for at gøre brug af fortrydelsesretten også skal betale en godtgørelse til sælger på 1% af købesummen. Det kan altså være en dyr fortrydelse.

I forbindelse med køb af en ejendom har de fleste nok hørt om advokatforbehold.

Et advokatforbehold er et forbehold i købsaftalen om, at handlen betinges af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed inden for en frist som oftest er 3-6 hverdage.

Denne frist giver køberen mulighed for trygt at sætte sin underskrift på købsaftalen og herefter tid til at gennemgå handlen med sin advokat.

Med advokatforbeholdet indsat i købsaftalen får advokaten – inden for den aftalte frist – mulighed for at gennemgå alle papirerne og vurdere, om der er forhold eller vilkår, som bør undersøges nærmere eller forhandles. Beslutter du herefter, at du alligevel ikke vil købe, koster det dig ikke andet end advokatens salær. Du skal med andre ord ikke betale en godtgørelse til sælger, og fortrydelsen er derfor gratis for dig.

Du skal bede sælger eller ejendomsmægler tilføje advokatforbeholdet i købsaftalen. Vi anbefaler en formulering af advokatforbeholdet der lyder sådan:

Handelen er betinget af, at købers advokat kan godkende handelen i dens helhed. Indsigelser skal være skriftlige og være sælgers ejendomsmægler i hænde senest 6 hverdage efter, at købsaftalen med begge parters underskrift er kommet frem til købers advokat.

Såfremt handelen ikke godkendes af købers advokat, bortfalder den uden omkostning for køber, og hverken køber eller sælger er herefter bundet overfor den anden.

Såfremt der ikke er tilføjet et advokatforbehold i købsaftalen, kan du altså kun komme ud af handelen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret mod betaling af 1% af købesummen i godtgørelse til sælger.

Som sælger af fast ejendom kan man også tage advokatforbehold i en købsaftale. Det fungerer på samme måde, og giver også sælger muligheden for at gennemgå aftalen med sin advokat og eventuelt træde tilbage fra handlen, hvis advokaten ikke godkender den.

Med et rigtigt formuleret advokatforbehold i købsaftalen, kan du derfor trygt skrive under på købsaftalen.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. +45 42452800, vi hjælper dig sikkert igennem din ejendomshandel.Call Now Button