Kontakt os
 Christian X’s Alle 89, 1.
  DK-2800 Kgs. Lyngby
  nygaard@adv-nygaard.dk
   +45 4245 2800

Er I flere der skal købe fast ejendom sammen?

 Samejeoverenskomst

Opnå et trygt og sikkert boligkøb med en samejeoverenskomst.

 

Når man som par skal købe en ny bolig sammen, er det ofte en af de største investeringer man kommer til at foretage sig. Af samme årsag er der ofte mange følelser forbundet med købet af et nyt hjem til familien. Et boligkøb kræver typisk også at man bruger en del tid på at sætte sig ind i de mange forpligtelser der også følger med, eksempelvis købs- og finansieringsaftaler mm. En af de ting som man let kan overse eller glemme at prioritere, er en samejeoverenskomst.

 

Hvad er en samejeoverenskomst?

Samejeoverenskomsten kaldes også for en ”samejekontrakt”, og er en konkret aftale mellem to eller flere parter, som sammen køber en fast ejendom.

Formålet med sådan en aftale er fra starten at afstemme samejeforholdet, så man undgår tvivlsspørgsmål og lange, dyre og tidskrævende konflikter ejerne imellem på længere sigt. De færreste synes nok også at det er spændende som par at skulle håndtere en konflikt om sameje af en ejendom blot fordi, at der fra starten ikke var opstillet nogle enkle spilleregler.

Overenskomsten kan både bruges ved køb af hus, rækkehus, ejerlejlighed og andelsbolig, og uanset om der er tale om en helårsbolig eller en fritidsbolig.

 

Hvem har behov en samejeoverenskomst?

Er man eksempelvis et ugift par og ejer en fast ejendom sammen, så giver det rigtig god mening at få lavet en.

Ugifte samlevende har som udgangspunkt ikke fælleseje, modsat hvis man var gift. Vælger et ægtepar at gå fra hinanden, så regulerer reglerne i retsvirkningsloven deres ”retsstilling” – heriblandt hvad der skal ske med deres ejendele og fælles ejendom. Er man i stedet ugift samlevende, så er det en god idé på forhånd have aftalt sig ud af ”skilsmissen” og eventuelle konfliktsituationer, inden de skulle opstå.

Køber du en ejendom med din samlever, opstår der det som kaldes ”sameje” over ejendommen. Det regulerer en ligelig fælles deling af ansvaret overfor ejendommen og eksempelvis finansieringen af denne.

 

Hvad indeholder den?

Med en overenskomst får man reguleret de praktiske og økonomiske forhold vedrørende boligen – både under samejets opstart og i tilfælde af dets opløsning.

Følgende forhold vedrørende boligen vil typisk reguleres i en aftale:

  • Hvordan samejet tegnes
  • Fordeling af et eventuel salgsprovenu / overskud
  • Forkøbsrettigheder – I tilfælde af den ene part eksempelvis ønsker at overtage boligen selv.
  • Fordeling af udgifter til ejendommen og fælleskonto her til.
  • Ejendommens anvendelsesformål og brugsret
  • Vedligeholdelse af ejendommen
  • Husorden
  • Fremgangsmåde i tilfælde af tvister mellem parterne
  • Hvordan et sameje eventuel ville skulle afbrydes

 

Aftalen vil være gyldig fra det øjeblik at begge parter har underskrevet den. Endvidere vil den i nogen tilfælde kunne tinglyses på ejendommen. Dette er dog ikke et krav, men blot en måde at orientere omverden om de foreliggende aftaler mellem ejerne af en ejendom. Det kan eksempelvis være nødvendigt at beskytte aftalen imod en tredjepart, hvis nu den ene skylder penge andetsteds.

Ønsker I, at samejeoverenskomsten skal tinglyses sammen med ejendommen, koster det blot en tinglysningsafgift til staten på 1.660,00 DKK (2017).

 

Gyldighed af en aftale

En aftale kan som udgangspunkt udarbejdes af parterne selv i fællesskab. Risikoen ved at selv udarbejde en aftale er dog, at det kan være svært at tage højde for alle situationer og konflikter, der eventuelt måtte opstå i fremtiden. Derfor er det en god idé at have en erfaren rådgiver med på sidelinjen for at sikre, at aftalen både er dækkende og gyldig.

 

Få hjælp fra specialisten

Vi hos Advokatfirmaet Nygaard hjælper dig/jer gerne med udarbejdelsen af en fyldestgørende samejeoverenskomst, der tager højde for samtlige juridiske aspekter af jeres sameje. I er meget velkomne til at kontakte os på Telefon: +45 4245 2800 for en uforpligtende snak om hvordan du og din partners næste, fælles bolig garanteres de bedste mulige betingelser.

 

samejeoverenskomstCall Now Button