Kontakt os
 Christian X’s Alle 89, 1.
  DK-2800 Kgs. Lyngby
  nygaard@adv-nygaard.dk
   +45 4245 2800

Hvorfor er det vigtigt med køberrådgivning?

Hvorfor er det vigtigt med køberrådgivning ved køb af fast ejendom?

Køb af fast ejendom, uanset om det er en villa, rækkehus eller ejerlejlighed, kræver et vågent øje, struktur og indsigt. Fra besigtigelsen af boligen og til den endelige overdragelse af nøglerne er der mange processer og faldgruber, som du som køber skal være opmærksom på. Nedenfor er nogen af de forhold, som er væsentlige for en køber at have fokus på i forbindelse med køb af fast ejendom, og hvor det i høj grad kan være ikke blot klogt men også nødvendigt at rådføre sig med en advokat.

I en ejendomshandel er der mange tidsfrister. Mange forhold skal iagttages inden for en kort periode, og det er vigtigt at bevare overblikket. Der er mange involverede parter i forbindelse med en bolighandel, og alle skal informeres på de rigtige tidspunkter. Det er som regel køber og købers advokat, der står for størstedelen af handelen.

Advokatfirmaet Nygaard kan naturligvis yde professionel rådgivning om alle disse elementer, da Advokatfirmaet Nygaard har mangeårig ekspertise i rådgivning om netop køb og salg af fast ejendom. Du kan derfor trygt kontakte os på tlf.nr. +45 4245 2800.

 

Advokatforbehold

Ejendomsmægleren er sælgers rådgiver, og udelukkende sælgers mand. Derfor må du som køber ikke forvente, at ejendomsmægleren også vil varetage dine interesser. Derfor er det vigtigt, at du søger kyndig rådgivning hos din egen advokat.

Før du skriver under på købsaftalen, skal du sikre dig, at der er medtaget et advokatforbehold. Advokatforbeholdet er et vigtigt redskab at kunne gøre brug af, hvis du som køber ønsker at træde tilbage fra en købsaftale. Advokatforbeholdet kan således ligestilles med en slags garanti eller forsikring i tilfælde af, at du vil træde tilbage fra handelen, f.eks. på grund af en forurenet grund.

I forbindelse med vores gennemgang af købsaftalen bliver alle relevante dokumenter vedrørende ejendommen og det forestående køb gennemgået. Det vil sige alt fra købsaftalen over tinglyste servitutter til gennemlæsning af tilstandsrapporten. Vi oplever ofte, at det er nødvendigt at tage en række forbehold for handelens godkendelse, f.eks. hvis ejendommen har været lejet ud. Du er som køber således sikret mod ubehagelige overraskelser, da vi i vores brev til ejendomsmægleren sætter en række krav og betingelser, som bliver italesat, og ikke mindst tager vi forbehold overfor sælgeren og ejendomsmægleren.

Fra det tidspunkt du kontakter os, står vi for kontakten med ejendomsmægleren. Det er ofte nødvendigt at ”massere” handelen på plads ved lidt skriftveksling og telefonopkald, og heldigvis bøjer sælger sig i langt de fleste tilfælde for vores forbehold.

For Advokatfirmaet Nygaard er det vigtigt at holde en tæt dialog, hvor du løbende orienteres og inddrages i processen. Vi godkender med andre ord ikke noget, medmindre vi først har drøftet det med dig.

Når alle forhold er på plads, godkender vi handelen.

 

Skøde

Tinglysning af skødet er en af de afsluttende processer i bolighandlen. Den ret som du erhverver, skal registreres i et offentligt register, også kaldt Tingbogen. Registrering i tingbogen kaldes også en sikringsakt. I det øjeblik din rettighed til boligen er blevet registreret, sikrer du dig således mod den tidligere ejers kreditorer. Et korrekt skøde og tinglysning heraf er derfor yderst vigtig.

Hos Advokatfirmaet Nygaard har vi mange års erfaring i ejendomshandler, og vi sørger selvfølgelig også for, at skødet bliver udarbejdet og tinglyst korrekt.

 

Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelsen er som regel den sidste vigtige opgave i en ejendomshandel. Det er en opgørelse over de økonomiske mellemværender, der er mellem dig som køber og sælger. Refusionsopgørelsen bruges ikke alene til at udligne de udgifter, som sælger har haft ved at forudbetale regninger, og som du som køber skal påtage dig fra overtagelsen. Refusionsopgørelsen bruges også til at modregne udgifter, som sælger skal godtgøre, f.eks. ved istandsættelse af elinstallationer, fejl og mangler ved ejendommen m.v., og som ikke allerede er forhandlet på plads i købesummen.

Refusionsopgørelsen kan give anledning til en del konflikter, hvorfor det også her er en fordel at have en erfaren køberrådgiver med. Som advokater håndterer vi de drøftelser der skal til i forbindelsen med udarbejdelsen af refusionsopgørelsen.

 Advokatfirmaet Nygaard varetager som din køberrådgiver handelen fra A-Z. Vidste du i øvrigt, at vi har faste priser på håndtering af ejendomshandler? Kontakt os allerede nu for at høre din pris.

 

Samejeoverenskomst

Hvis du køber fast ejendom sammen med en, som du ikke er gift med, anbefaler vi altid, at du også får udarbejdet en samejeoverenskomst. Samejeoverenskomsten er din sikring for hvad der skal ske, hvis I ikke længere skal eje ejendommen sammen.

 

Kontakt den erfarne køberrådgiver

Vi er klar til at hjælpe dig, og har du brug for juridisk assistance til køb af fast ejendom eller andet, så kontakt os på cm@adv-nygaard.dk eller +45 42 45 28 03.Call Now Button