Kontakt os
 Christian X’s Alle 89, 1.
  DK-2800 Kgs. Lyngby
  nygaard@adv-nygaard.dk
   +45 4245 2800

HVAD ER EN KØBSAFTALE

Købsaftalen er aftalen mellem dig, som køber, og sælger om køb af ejendommen. I de fleste tilfælde bliver Dansk Ejendomsmæglerforeningens standardkøbsaftale benyttet. Ud over den aftalte pris og overtagelsesdag vil de væsentligste vilkår for handlen også være oplistet i købsaftalen. Standardkøbsaftalen indeholder en del såkaldte standardvilkår, men der kan også være aftalt individuelle vilkår i den konkrete aftale mellem dig og sælger. Salgsopstillingen er også en integreret del af købsaftalen, og betragtes som en del af handelsvilkårene. Det er vigtigt, at du som køber læser salgsopstillingen grundigt igennem, da der kan være lavet ændringer heri.

Ud over købsaftalen følger der en række bilag med, som også kan indeholde vigtige oplysninger om ejendommen. De mange bilag gør købsaftalen særdeles omfattende og kompliceret at læse. Sædvanligvis vil købsaftalen med de tilhørende dokumenter være på langt over 200 sider.

 

Da købsaftalen med de tilhørende dokumenter kan være omfattende og kompliceret at læse og forholde sig til, bør du som køber søge professionel hjælp hos en erfaren boligadvokat inden købsaftalen endeligt underskrives.

Lad os hjælpe dig med dit køb, så du trygt kan skrive under på købsaftalen

Såfremt der ikke er tilføjet et advokatforbehold i købsaftalen, kan du kun komme ud af handelen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret, hvor du skal betale 1 % af købesummen i godtgørelse til sælger. Læs mere om det ovenfor.

SÅDAN FOREGÅR EN BOLIGHANDEL

1Køber og sælger indgår en aftale om handelens vilkår, hvor bl.a. købesum og overtagelsesdato fastlægges.

2Ejendomsmægleren sender alle papirerne til os. Vi foretager en grundig juridisk gennemgang af handlen og indhenter eventuelt manglende oplysninger og dokumenter.

3Vi sender vores bemærkninger (forbehold) til handelen til dig, hvorefter vi gennemgår forbeholdene over et telefonmøde.

4Herefter godkender vi handlen over for ejendomsmægleren med forbehold for vores betingelser for handlens gennemførelse.

5Udbetalingen deponeres hos sælgers pengeinstitut eller hos ejendomsmægleren.

6Der skal stilles en bankgaranti for betaling af den resterende del af købesummen, eller beløbet skal deponeres på en spærret konto i sælgers pengeinstitut. Betalingen af selve beløbet sker på overtagelsesdagen.

7Resterende forbehold eller betingelser i købskontrakten afklares og afvikles.

8Skødet underskrives digitalt af både sælger og køber ved hjælp af NemID og anmeldes til tinglysning på tinglysning.dk.

9Tinglysningen vil typisk ske med retsanmærkning om de tinglyste hæftelser (lån), der allerede hviler på ejendommen. For at der kan ske endelig tinglysning, skal sælgers gæld aflyses og køber lån tinglyses

10Der tegnes eventuelt en ejerskifteforsikring.

11Der udarbejdes refusionsopgørelse, og de økonomiske mellemværender der er opstået mellem køber og sælger i forbindelse med handlen opgøres og udlignes.

Tryk og download en oversigt over ejendomshandelens forløb.

HVAD SIGER VORES KUNDER

PRISER

Når du skal købe bolig hjælper vi dig trygt igennem – hele vejen fra start til slut. Vi foretager en grundig juridisk gennemgang og kontrol af samtlige dokumenter og gennemgår bl.a. følgende:

 

 • Købsaftalen
 • Salgsopstillingen
 • Tingbogen
 • Servitutterne
 • Tilstandsrapporten
 • Elinstallationsrapporten
 • Ejendomsdatarapporten
 • BBR meddelelsen

 

Vores priser er inkl. moms og omfatter fuld rådgivning inkl. skøde, tinglysning og refusionsopgørelse. Som erhvervsdrivende er du velkommen til at kontakte os for at få et prisoverslag.

Købesum under 5 mio.

 • Køb af villa/lejlighed/andel DKK 12.500
 • Køb af byggegrund DKK 6.500
 • Færdighusprojekt (grund + hus) DKK 12.500
 • Projektlejlighed DKK 15.000
 • Handel uden mægler (sælgerhandel) DKK 15.000
 • Gennemgang af entreprisekontrakt DKK 8.000

 

Købesum over 5 mio.

 • Køb/salg af villa/lejlighed/andel DKK 15.000
 • Køb af byggegrund DKK 8.500
 • Færdighusprojekt (grund + hus) DKK 15.000
 • Projektlejlighed DKK 18.000
 • Handel uden mægler (sælgerhandel) DKK 18.000
 • Gennemgang af entreprisekontrakt DKK 10.000

FORTRYDELSESRETTEN

Hvis sælger ikke har underskrevet købsaftalen endnu, kan du som køber blot meddele sælger, at du vil tilbagekalde dit tilbud. Dette kan du gøre gratis, fordi der endnu ikke foreligger en handel, før begge parter har underskrevet.

 

Hvis sælger har underskrevet købsaftalen, og advokatforbeholdet er udløbet, kan du som forbruger som hovedregel træde tilbage fra en ejendomshandel efter reglerne i forbrugerbeskyttelsesloven. Du skal dog som køber senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse give sælger besked om, at du vil fortryde købet. Fortrydelsesmeddelelsen skal være kommet frem til sælger eller ejendomsmægler inden fristens udløb.

Derudover skal du inden fristens udløb betale en godtgørelse på 1 % af købesummen til sælger. Når du skal købe en ejendom bør du benytte dig af muligheden for at få indført et advokatforbehold i købsaftalen. Med et advokatforbehold kan du fortryde handlen uden at være forpligtet til at betale en godtgørelse til sælger. Advokatforbeholdet fungerer altså som en form for ”gratis” fortrydelsesret for dig.

 

Du kan længere nede på siden finde en god formulering til et advokatforbehold, som du er velkommen til at anvende.

ADVOKATFORBEHOLD

Et advokatforbehold er et forbehold i købsaftalen om, at handlen betinges af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed inden for en frist som oftest er 3-6 hverdage.

 

Advokatforbeholdet bør automatisk være med i købsaftalen, men er det ikke altid. Som køber skal du derfor selv bede ejendomsmægleren eller sælger om, at advokatforbeholdet skrives ind i købsaftalen, inden du skriver under på købsaftalen.

 

Det er også en god idé at få et finansieringsforbehold med i købsaftalen.

 

Når advokatforbeholdet er indsat i købsaftalen, kan du trygt skrive under på købsaftalen, da du med advokatforbeholdet omkostningsfrit kan komme ud af handlen. Det betyder, at du har tid til at rådføre dig med os om købet, selvom du allerede har skrevet under.

 

Vi gennemgår købsaftalen og handelens øvrige dokumenter og vurderer, om handlen kan godkendes, eller om der skal stilles særlige betingelser eller foretages yderligere undersøgelser af ejendommen eller andet.

Du kan bede sælger eller ejendomsmægler tilføje følgende advokatforbehold i købsaftalen:

Handelen er betinget af, at købers advokat kan godkende handelen i dens helhed. Indsigelser skal være skriftlige og være sælgers ejendomsmægler i hænde senest 6 hverdage efter, at købsaftalen med begge parters underskrift er kommet frem til købers advokat.

Såfremt handelen ikke godkendes af købers advokat, bortfalder den uden omkostning for køber, og hverken køber eller sælger er herefter bundet overfor den anden

Såfremt der ikke er tilføjet et advokatforbehold i købsaftalen, kan du kun komme ud af handelen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret, hvor du skal betale 1 % af købesummen i godtgørelse til sælger. Læs mere om det ovenfor.

Læs mere her

 

SAMEJEOVERENSKOMST

Ugifte samlevende har som udgangspunkt ikke fælleseje. Køber du en ejendom med din samlever, opstår der et sameje over ejendommen.

Hvis samlivet ophører, og samejet således skal ophæves, er der ikke hjælp at hente i lovregler. Det er derfor vigtigt, at du med din samlever får aftalt klare retningslinjer omkring samejet. Disse retningslinjer kan og bør aftales i en samejeoverenskomst for at undgå senere konflikter. Lad os trygt hjælpe dig med udarbejdelsen så I er sikret – også i fremtiden.

EJERSKIFTEFORSIKRING

En ejerskifteforsikring skal dække udbedring af skjulte fejl og mangler ved den forsikrede ejendom, som er opstået, forinden du overtager ejendommen, og som du ikke vidste noget om.

D

er er tale om alle de skader, der ikke fremgår af tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Hvis sælger har gjort brug af huseftersynsordningen, er udgangspunktet, at du som køber ikke kan rette krav mod sælger for fejl og mangler ved ejendommen. Derfor kan forsikringen være et godt valg.

 

Der findes to typer ejerskifteforsikringer som forsikringsselskaberne udbyder. 1) forsikring med standarddækning (den lovpligtige minimumsdækning) som typisk løber i 5 år og

2) forsikring med udvidet dækning, der typisk løber i 10 år og dækker flere forhold – bl.a. ulovlige kloak- og stikledninger på grunden, forhold ved grunden, der medfører en væsentlig skade på beboelsesbygningen, og forurening af grunden under visse omstændigheder. Desuden kan den dække ulovlige forhold i indretningen af boligen, hvis forholdet også var ulovligt ved opførelsen.

 

Det er op til køber i hvilket selskab, ejerskifteforsikringen ønskes tegnet. Hvis det af sælger fremskaffede ejerskifteforsikringstilbud ikke lever op til dine forventninger, kan du selv indhente alternative tilbud.

Det kan være en fordel at tegne husforsikring samme sted som ejerskifteforsikring, da man f.eks. undgår uoverensstemmelser om, hvorvidt en konkret skade er opstået før eller efter overtagelsesdagen, og således om det er husforsikringen eller ejerskifteforsikringen, der skal dække.

 

Både husforsikring samt ejerskifteforsikring skal træde i kraft den dag, du flytter ind og dermed overtager den fulde risiko for ejendommen. Såfremt du disponerer over ejendommen før overtagelsesdagen, er det denne dato, der er afgørende.

OM OS

Nygaard_profil

Henning Nygaard

Advokat & Indehaver
Jens-604-11

Jens Zygmontowicz

Advokatfuldmægtig

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

Christian X’s Alle 89, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby

+45 4245 2800

nygaard@adv-nygaard.dk

KLIK HER FOR AT SE HVOR VI ER BELIGGENDE

FÅ MERE UFORPLIGTENDE INFORMATION

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring hvad vi kan hjælpe dig med.

  Call Now Button